Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สูตรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง !

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สูตรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ! อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็นอาหารสุขภาพ ถือได้ว่าเป็นอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ อันอาจเนื่องจากความรู้สึกเบื่ออาหาร เจ็บป่วยอย่างรุนแรง มีปัญหาการกลืน ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือหมดสติไม่รู้สึกตัว ก็อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน อาหารปั่นผสมจะต้องมีกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะกับโรคของผู้ป่วยด้วย และที่สำคัญจะต้องมีการออกแบบสูตรอาหารด้วยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผุ้ป่วยที่จะได้รับอาหารนั่นเอง

วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรตไตเรื้อรัง อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือ อาหารที่มีโปรตีนต่ำ ถึงแม้ว่า โปรตีนจะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อ แต่เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนและไนโตรเจน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ค่อยจำเป็นต่อร่างกาย เช่นไนโตรเจนจะถูกขับออกมาในปัสสาวะ หากรับประทานโปรตีนเข้าไปมาก ก็จะมีของเสียผ่านไตมาก จึงทำให้ไตทำงานหนักนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เองผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง จึงต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำ และนักโภชนาการก็จะออกแบบสูตรอาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้มีโปรตีนต่ำนั้นเอง

โดยวัตถุดิบที่จะใช้ในการปรุงอาหารสำหรับผุ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ควรจะเป็นวัตถุดิบจำพวก เนื้อปลากะพง (ขาว) ไข่ขาวผง ขนมปังแครกเกอร์ ผักกาดขาว มอลโตเด็กซ์ตริน น้ำมันรำข้าว โดยจะปั่นผสมกรองเอากากออกปริมาตรน้ำอุ่นต้มสุกให้ได้ 1,000 CC กระบวนการทั้งหมด ควรมีนักโภชนาการควบคุมการผลิต เพื่อความสะอาดและปลอดภัย เรามีนักโภชนาการคอยควบคุม และทำการผลิตในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสะอาดปลอดภัย รวมไปถึงวัตถุดิบก็ต้องมีคุณภาพ สดใหม่ทุกวัน เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วน